Het feest van Poeriem is een voorjaarsfeest. Het feest herdenkt de redding van het volk. Het verhaal van Esther, op een aparte perkamenten rol geschreven, wordt in de synagoge voorgelezen. Het gaat over de Perzische koning Ahasveros, koningin Esther, de slechte Haman en de goede Mordechai.
In de synagoge is het meestal rustig en redelijk geordend. Maar tijdens de Poeriem dienst gaat het er heel anders toe: De kinderen, maar ook veel volwassenen komen verkleed naar de sjoel.
En al die zeerovers, directeuren, koningin esthers en mordechai's moeten zoveel mogelijk lawaai maken, elke keer dat in het verhaal de naam Haman valt. Hiervoor worden zelfs speciale ratels en andere lawaaiinstrumenten meegenomen.
Na de dienst is er een kopje koffie, waarbij speciale koekjes worden gegeten: 'Hamans Taschen' en 'Hamans oren' (kisjeliesj)


Dansen in sjoel tijdens het Poeriem feest
tray button
play pause