De Stichting Synagoge Middelburg werd in 1987 opgericht met de doelstelling de joodse monumenten van Zeeland voor de toekomst te bewaren. De synagoge, daterend van 1705, was toen nog een ruine en de joodse begraafplaatsen waren ernstig verwaarloosd. Na de oorlog was de Joodse gemeenschap van Zeeland zelf te klein om het onderhoud van deze monumenten zelf ter hand te kunnen nemen.
De Stichting Synagoge Middelburg heeft de ruïne herbouwd tot een synagoge en wil hiervan een plaats maken, waar naast godsdienstige aktiviteiten, ook informatie kan worden gegeven over de joodse leef- en denkwereld. Zij probeert dit doel te bereiken d.m.v. Iezingen, muziek avonden, exposities en voorlichting aan scholieren e.d. U kunt dit belangrijke werk steunen door donateur van de stichting te worden.
Het bestuur van de stichting bestaat uit Joden en niet-joden, die zich gezamenlijk voor het herstel van deze monumenten hebben ingezet. Zowel de synagoge als de Portugees Israelitische begraafplaats, die van 1655 tot 1721 in gebruik geweest is, werden sindsdien gerestaureerd . Daarbij werd de stichting geholpen door de Gemeente Middelburg, de Provincie Zeeland, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en vele andere instellingen, zoals het Prins Bernhard Fonds, het VSB Fonds, de Mondriaan Stichting en vele andere fondsen. Ook vele Zeeuwse kerken en vele honderden donateurs hebben veel bijgedragen.
Comité van aanbeveling:

Mevrouw K.M.H. Peijs, voorheen commissaris van de koningin in de provincie Zeeland
Opperrabbijn J. S. Jacobs, voorzitter van het Nederlands College voor Rabbinale Zaken

Secretariaat van de stichting:
A. Vos

De Stichting is voor onderhoud en exploitatie van de synagoge geheel afhankelijk van giften:
Postbank no: 47295
ABN-AMRO: 49.39.11.677

tray button
play pause