Onze synagoge neemt in ons leven een centrale plaats in. Hier komen wij samen voor het gebed en om te leren. De Middelburgse synagoge kan ook worden gebruikt voor andere Joodse bijeenkomsten. Hier vinden bijna alle vieringen en bijeenkomsten plaats. Soms vergaderingen van het bestuur. Ontvangsten.

Het griekse woord 'synagoge' betekent huis van samenkomst. (hebreeuws: beth ha-knesset). In de synagoge bevindt zich een prachtige versierde kast, de aron ha-kodesj, waarin de Tora rollen worden bewaard.

De Middelburgse synagoge stamt uit 1705 en is de oudste synagoge van Nederland buiten Amsterdam. In de 2e wereldoorlog werd de synagoge gebruikt als opslagplaats voor in beslag genomen radiotoestellen door de bezetter. Tijdens de bevrijding van Walcheren werd de synagoge door een granaat getroffen en ernstig beschadigd. In de jaren na de oorlog raakte deze steeds verder in verval. Het verhaal van het wonder van de herbouw leest u op deze pagina's.
tray button
play pause