Vreugde der Wet: Simchat Tora

Simchat Torah of ‘vreugde der wet’ vindt plaats op de negende dag van Soekot. Elk kalenderjaar wordt de Torah gelezen, verdeeld in wekelijkse stukken, de parasjot.

Op Simchat Tora lezen we het laatste deel en beginnen we daarna weer met het begin: Beresjiet, of Genesis. Hier eindigt en begint de cyclus. Na het einde komt een nieuw begin, net als in het leven. Het is een eer om uitgekozen te worden om een van deze twee hoofdstukken te mogen lezen voor de gemeente. Degene die het laatste stuk zingt heet de Chatan Torah (Bruidegom van de Tora), hij die het eerste stuk van Beresjiet leest de Chatan Beresjiet (Bruidegom van Beresjiet).

De Tora rollen worden dansend en zingend door de synagoge gedragen. De kinderen krijgen een speciale zegening en er worden snoepjes uitgedeeld.

Snoepjes verpakken voor de dienst op simchat tora

Webchimp, zorgeloos effectief online