Zeeuws Joods Studiehuis

Het Zeeuws Joods Studiehuis maakt deel uit van het activiteitenprogramma van de Joodse Gemeente Zeeland. Het Studiehuis heeft als doel het aanbieden van cursussen over onderwerpen die te maken hebben met religie in brede zin en met jodendom in het bijzonder.

Uitgangspunt voor het ontwikkelen van het lesmateriaal van het Joods Studiehuis is de orthodox-joodse religie, zowel in Nederland als daarbuiten. Elke docent heeft ervaring in het onderwijs. Dit past in het streven van het Studiehuis om bij de cursussen meer te bieden dan een theoretisch verhaal. De docent kan vanuit zijn/haar levenservaring het thema uitdiepen en aspecten belichten die kunnen leiden tot nieuwe inzichten. De cursist wordt hiermee de kans geboden om meerdere kanten van het gekozen onderwerp nader te beschouwen, door zelfstudie en samenspraak met de docent.

Vele cursussen zijn voor een breed publiek toegankelijk. Lesmateriaal bevat achtergrondinformatie over het te behandelen thema. U krijgt dit uitgereikt tijdens de cursus. Met behulp van deze achtergrondinformatie kunt u de lessen goed volgen.

Voor informatie en aanmeldingen voor het studiehuis: e-mail: Lsmit@zeelandnet.nl

Webchimp, zorgeloos effectief online