Over ons

Onze missie

Als Joodse gemeente in Zeeland zoeken wij verbinding met de leden van de gemeenschap maar ook daarbuiten.

De Joodse gemeente heeft 6 bestuursleden           S Hartogsveld Penningmeester.                   D. Jongeneel Voorzitter.                            Chazan L.H.J. Smit

Onze synagoge neemt in ons leven een centrale plaats in. Hier komen wij samen voor het gebed en om te leren. De Middelburgse synagoge kan ook worden gebruikt voor andere Joodse bijeenkomsten. Hier vinden bijna alle vieringen en bijeenkomsten plaats. Soms vergaderingen van het bestuur. 

De joodse gemeente Zeeland heeft een eigen chazan dhr L.H.J. Smit

 Synagoge

Het griekse woord ‘synagoge’ betekent huis van samenkomst. (hebreeuws: beth ha-knesset). In de synagoge bevindt zich een prachtige versierde kast, de aron ha-kodesj, waarin de Tora rollen worden bewaard.

De Middelburgse synagoge stamt uit 1705 en is de oudste synagoge van Nederland buiten Amsterdam. In de 2e wereldoorlog werd de synagoge gebruikt als opslagplaats voor in beslag genomen radiotoestellen door de bezetter. Tijdens de bevrijding van Walcheren werd de synagoge door een granaat getroffen en ernstig beschadigd. In de jaren na de oorlog raakte deze steeds verder in verval. Het verhaal van het wonder van de herbouw leest u op deze pagina’s.

De Joodse gemeente Zeeland heeft vriendschappelijke contacten met leden van de  moskeeën en kerken in Zeeland.

Veel gestelde vragen

Is het mogelijk een dienst bij te wonen?

Wij zijn een open gemeente en het is vaak mogelijk indien u als belangstellende een keer een dienst wenst bij te wonen. U kunt hiervoor contact opnemen met de chazan de heer L. Smit

Ik heb een vraag over het jodendom

Kijk eerst eens op wikipedia of op een van de andere internet bronnen. Wij zijn een kleine gemeenschap met zeer beperkte tijd. Indien u dat wilt stuur ons dan een e-mail. De beantwoording kan even op zich laten wachten.

Ik zou graag een schenking willen doen aan de Joodse Gemeente

Wij stellen het zeer op prijs om een gift te ontvangen om het vele werk dat er wordt gedaan financieel mogelijk te maken. Ons bankrekeningnummer is: NL46ABNA0510333125

Kan ik mij abonneren op jullie tijdschrift?

De Joodse gemeente geeft voor haar leden en donateurs elk trimester een bulletin uit, de Kesjet. Dit wordt alleen aan leden en donateurs verzonden.

Ik wil de synagoge bezichtigen!

De synagoge is regelmatig te bezichtigen. Op de website van de Stichting Synagoge Middelburg kunt u zien wanneer er open dagen zijn. Voor groepen kan een afspraak gemaakt worden met de Stichting Synagoge Middelburg. Kijk voor meer details op hun website. Houd u er rekening mee dat er een veiligheidscontrole zal plaatsvinden voorafgaand aan de bezichting.

Hoe weet ik of en wanneer er bijeenkomsten zijn?

U kunt hiervoor per e-mail contact opnemen met dhr. Smit chazan van de Joodse gemeente Zeeland.
Dit kan telefonisch: T: 06 30382318 of per e-mail: info@joodszeeland.nl

Webchimp, zorgeloos effectief online