Pidjon Ha-Ben

Vroeger behoorde de eerstgeboren zoon aan de tempel toe. De Joodse traditie leert dat de oudste zoon van een Joodse moeder dient te worden losgekocht voor de som van vijf shekels. Deze ceremonie vindt ergens in het eerste levensjaar plaats en is een groot feest dat in de synagoge wordt gehouden. Kinderen van de stam Levi hoeven niet te worden losgekocht.

Webchimp, zorgeloos effectief online