Onderwijs aan kinderen

Onderwijs wordt voor kinderen vanaf vier jaar gegeven. De nadruk ligt op onderricht in de verschillende aspecten van het dagelijkse joodse leven. De feestdagen worden uitgebreid belicht evenals de gewoontes, gebruiken en achtergronden van de Sjabbat. Verschillende facetten van de levenscyclus krijgen aandacht. Ook Israel komt aan bod. Voor de oudere kinderen staat onderwijs van de Hebreeuwse taal meer op de voorgrond.

Webchimp, zorgeloos effectief online