Stichting Synagoge Middelburg

De Stichting Synagoge Middelburg werd in 1987 opgericht met de doelstelling de joodse monumenten van Zeeland voor de toekomst te bewaren. De synagoge, daterend van 1705, was toen nog een ruine en de joodse begraafplaatsen waren ernstig verwaarloosd. Na de oorlog was de Joodse gemeenschap van Zeeland zelf te klein om het onderhoud van deze monumenten zelf ter hand te kunnen nemen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit Joden en niet-joden, die zich gezamenlijk voor het herstel van deze monumenten hebben ingezet. Zowel de synagoge als de Portugees Israelitische begraafplaats, die van 1655 tot 1721 in gebruik geweest is, werden sindsdien gerestaureerd . Daarbij werd de stichting geholpen door de Gemeente Middelburg, de Provincie Zeeland, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en vele andere instellingen, zoals het Prins Bernhard Fonds, het VSB Fonds, de Mondriaan Stichting en vele andere fondsen. Ook vele Zeeuwse kerken en vele honderden donateurs hebben veel bijgedragen.
Comité van aanbeveling:

Opperrabbijn J. S. Jacobs, voorzitter van het Nederlands College voor Rabbinale Zaken

Secretariaat van de stichting:

A. Vos
De Stichting is voor onderhoud en exploitatie van de synagoge geheel afhankelijk van giften:

Postbank no: 47295
ABN-AMRO: 49.39.11.677

Webchimp, zorgeloos effectief online