Bar Mitswa

Als een Joodse jongen dertien jaar wordt, gaat hij als man meetellen in de Joodse gemeenschap. Vanaf de dag dat de jongen Bar Mitswa is telt hij mee voor het gebedsquorum van tien man, het minjan, dat noodzakelijk is voor het houden van een synagogedienst. Tijdens een feestelijke dienst in de synagoge, leest de jongen voor het eerst een hoofdstuk uit de Tora en zegt hij de bijbehorende gebeden. In moderne orthodoxe kring wordt steeds meer aandacht besteed aan de volwassenwording van meisjes. Deze vindt plaats op de leeftijd van twaalf jaar. Voor hen is de Bat Mitswa ceremonie naar analogie van de Bar Mitswah in het leven geroepen.
Na afloop van de dienst is er een receptie, de kidoesj, en krijgt de Bar of Bat Mitswa kadootjes. De Bar Mitswa vindt vaak op Sjabbat plaats. Dan mag er niet gefotografeerd worden. Deze foto’s zijn gemaakt tijdens het oefenen.

Bar Mitswa met trotse opa
Webchimp, zorgeloos effectief online